DEMOLICE

 

Provádíme strojní i ruční demolice a bourání domů, budov, průmyslových objektů, hal,  komínů apod. V případě nutnosti provádíme i částečnou demolici ruční až do stavu, kdy se do demolice může zapojit demoliční technika.

Sutiny z demoličních prací ukládáme zákonným způsobem, popř. zajistíme zpracování na  drtících strojích. V případě požadavků zákazníka na terénní úpravy využíváme ekologicky zpracované drcené a tříděné sutiny  právě jako základ terénních úprav, pokud je toto v souladu s dalším využitím upravovaného terénu.

Veškeré zpracování a recyklace materiálů z demolice a bouracích prací podléhá přísným ekologickým normám. Stejným způsobem jsme schopni a připraveni při demolicích zajistit ekologickou likvidaci ekologických zátěží a demontáž technologií s nimi spojených